Ηλεκτρονικές εγγραφές σε παιδικούς σταθμούς

| Εφαρμογές

Η Pelagus Creative Web για λογαριασμό του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου ανέπτυξε online εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Λέσβου. Το σύστημα αυτό έχει ως βασικό μέλημα την αυτοματοποίηση και απλούστευση της όλης διαδικασίας, από την υποβολή των αιτήσεων έως και την εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων με βασικές αρχές την αξιοκρατία, ισοτιμία και διαφάνεια. Η ανάπτυξη της εφαρμογής έγινε πάνω στο πανίσχυρο Drupal.